Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

 

Henkilörekisterilain (471/87) 10 §:n ja EU -tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste:

 

1. Rekisterinpitäjä:

Kirppis.TV / Weljekset Sten Oy
Parkkimäenkuja 6, 01900 NURMIJÄRVI

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Janne Sten
Email: janne@sten.tv

 

3. Rekisterin nimi:

Kirppis.TV -verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

 

4. Rekisterin pitämisen peruste:

Rekisteröidyn suostumus palveluun rekisteröidyttäessä osoitteessa www.kirppis.tv. Palvelu on kuluttajille tarkoitettu huutokaupanomainen verkkopalvelu, jota käyttääkseen kuluttajan on rekisteröidyttävä. Rekisteröityessään kuluttaja määrittää itselleen käyttäjätunnuksen sekä palvelun käyttöön tarvitsemansa salasanan.

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksensa salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä.

 

5. Rekisterin tietosisältö:

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, ikä, puhelinnumero

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot

Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot

Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

Rekisteriin ei kerätä eikä taltioida sosiaaliturvatunnuksia

 

6. Rekisterin sisältämät tietotyypit:

Käyttäjien tiedot ja profiilit (rekisteröintilomake), käyttäjätunnukset ja salasanat, kilpailujen ja galluppien palautteet.

6 A Säännönmukaiset luovutukset EU:n ulkopuolelle

Säännön mukaisesti tietojen omistajuutta ei luovuteta eikä siirretä.

6 B Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden rekisteröityessä ja myöhemmin mahdollisesti antamat tiedot.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tekninen ylläpitäjä on Kirppis.TV Nurmijärvellä, jolta saa tarvittaessa teknisiä tietoja rekisterin suojauksesta. Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella salasanan ja käyttäjätunnusten takana. Kulkua serveritilaan valvotaan, ja henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.